Menu

St.Stephen's Higher Secondary School - Dahod

header photo

St.Stephen's Idol - 4

 40 Selected Contestants (Juniors)

In Random order

1. Mohammad Tahir  - 5th Saffron
2. Murtuza Challawala - 5th White
3. Anushka Dhanka - 5 Yellow
4. Kavya Bhura - 5 Yellow
5. Takshita Mishra - 5 Green
 
6. Ayan Shaikh - 6 Yellow
7. Diya Shah - 6 Green
8. Khadija Shakir - 6th Yellow
9. Pahal Doshi - 6 Saffron
10. Aliasgar Chashmawala - 6th Yellow
11. Hitanshi Nathavad - 6th White
12. Reyansh Rathod - 6 Yellow
13. Tripti Sharma - 6th Green
14. Ammar Jinia - 6th White
 
15. Mudra Padwal - 7 White
16. Arya Singh - 7th white
17. Taher Kharodawala - 7th White
18. Samina Bagichawa - 7th Blue
19. Nirakara Bhami - 7 Saffron
20. Mahima Bhabhor - 7 Blue
21. Jaynish Chawla - 7th Yellow
22. Anshi Trivedi - 7 saffron
23. Apeksha Thakur - 7th Green
 
24. Vaishnavi Sawant - 8 Yellow
25. Aarushi Priya - 8 Saffron
26. Krish Vanzara - 8 saffron
27. Aman Nanda - 8 Saffron
28. Anjelina Parve - 8 Saffron
29. Mariyam Lanewala - 8th Blue
30. Insiya Jinia - 8th Blue
31. Fizza Bhatia - 8th Yellow
32. Naman Ish Solanki - 8th Saffron
33. Vanshika Mishra - 8th Blue
34. Divyansh Kshatriya - 8 Saffron
35. Aakansha Parikh - 8 Green 
36. Ichchha Mahavar - 8 White
37. Madhavan Damor - 8 Green
38. Jaivik Padwal - 8 Green 
39. Mhd. Jalaluddin Pathan - 8 Green 
40. Rishi Shrivastava - 8 White.
 

 

15 Selected Contestants (Senior)

In Random order

1. Rachael Parmar 
2. Rudra Yadav
3. Himakshi Mahavar
4. Batul Baji
5. Kunjal Mahavar
6. Udit Damor
7. Shubham Rajpal
8.Azim Ada
9.Tanishk Mishra
10. Pushkar Thakur
11. Sumit Gaud
12. Adrian Khankar
13. Nixita Bilwal 
14. Anushka Joshi
15. Riya Sharma